Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)Lithuanian?etina (?esk republika)

Schody dywanowe

Schody dywanowe

Jednym z flagowych produktw w naszej ofercie s? schody dywanowe. To schody, ktre nie posiadaj?, w przeciwie?stwie do klasycznych, belek policzkowych, do ktrych montuje si? stopnie. Wygl?daj? tak, jakby na schodach roz?o?ony by? jednolity dywan i st?d nazwa. Elementami konstrukcyjnymi, ktre je buduj? s? jedynie stopnie, podstopnie oraz w zale?no?ci od wybranego typu konstrukcji balustrady. Wybieraj?c schody dywanowe, mo?na optycznie powi?kszy? przestrze?, nada? jej lekko?ci oraz zarazem nowoczesnego i eleganckiego charakteru.

Jeste?my specjalistami w zakresie konstrukcji tego typu. Wykonujemy schody dywanowe zarwno proste, jak i wachlarzowe, zawsze dostosowuj?c nasz projekt i jego wykonanie do indywidualnych oczekiwa? Klienta. Oferujemy szeroki wybr tworzyw, koncepcji konstrukcyjnych tak, by schody idealnie wpisywa?y si? we wn?trze domu, czy innego budynku.

Naszym Klientom towarzyszymy od etapu tworzenia koncepcji i projektowania, przez produkcj?, a? po wykonanie i monta? schodw. Priorytetem jest dla nas najwy?sza jako?? obs?ugi oraz stworzenie solidnej i niezawodnej konstrukcji, ktra przez wiele lat zapewni bezpiecze?stwo przemieszczania si?. Nasi specjali?ci dok?adaj? wszelkich stara?, by spe?ni? nawet najbardziej wygrowane oczekiwania Klientw zarwno w zakresie designu, jak i jako?ci tworzonych schodw. Szczeg?owe informacje na temat schodw dywanowych oraz innych rozwi?za? dost?pnych w naszej ofercie mo?na uzyska?, kontaktuj?c si? z naszym przedstawicielem.


KAISER Schody Samono?ne Krzysztof Witaszewski obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:
SHOW YOURSELF polskie produkty budowlane na arenie mi?dzynarodowej II edycja
Nr POIR.02.03.03-20-0001/18
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwj

zobacz wi?cej