Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)LithuanianČeština (Česká republika)

Schody dywanowe

Schody dywanowe

Jednym z flagowych produktów w naszej ofercie są schody dywanowe. To schody, które nie posiadają, w przeciwieństwie do klasycznych, belek policzkowych, do których montuje się stopnie. Wyglądają tak, jakby na schodach rozłożony był jednolity dywan – i stąd nazwa. Elementami konstrukcyjnymi, które je budują są jedynie stopnie, podstopnie oraz – w zależności od wybranego typu konstrukcji – balustrady. Wybierając schody dywanowe, można optycznie powiększyć przestrzeń, nadać jej lekkości oraz zarazem nowoczesnego i eleganckiego charakteru.

Jesteśmy specjalistami w zakresie konstrukcji tego typu. Wykonujemy schody dywanowe zarówno proste, jak i wachlarzowe, zawsze dostosowując nasz projekt i jego wykonanie do indywidualnych oczekiwań Klienta. Oferujemy szeroki wybór tworzyw, koncepcji konstrukcyjnych – tak, by schody idealnie wpisywały się we wnętrze domu, czy innego budynku.

Naszym Klientom towarzyszymy od etapu tworzenia koncepcji i projektowania, przez produkcję, aż po wykonanie i montaż schodów. Priorytetem jest dla nas najwyższa jakość obsługi oraz stworzenie solidnej i niezawodnej konstrukcji, która przez wiele lat zapewni bezpieczeństwo przemieszczania się. Nasi specjaliści dokładają wszelkich starań, by spełnić nawet najbardziej wygórowane oczekiwania Klientów zarówno w zakresie designu, jak i jakości tworzonych schodów. Szczegółowe informacje na temat schodów dywanowych oraz innych rozwiązań dostępnych w naszej ofercie można uzyskać, kontaktując się z naszym przedstawicielem.


SHOW YOURSELF – III edycja

SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU: wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracyKAISER Schody Samonośne Krzysztof Witaszewski obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:
SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja
Nr POIR.02.03.03-20-0001/18
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

zobacz więcej