Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)Lithuanian?eština (?eská republika)

Kaip dirbame?

Pagal investoriaus pateiktas informacijas bei atsi?stus pastato vaizdus ruošiame preliminar? s?mat?. Vyksta tai nemokamai ir n?ra ?ia projekto. Kaina pateikta preliminariniame s?mate gali pasikeisti +-15%.

Jeigu J?s priimate preliminar? s?mat? pasirašome preliminari? sutart?, organizuojame susitikim? statybos vietoje, paimame matmenis, ruošiame projekt? ir galutin? pasi?lym?. Jeigu pasirašome sutart? šis susitikimas statybos vietoje yra nemokamas.

Pagal preliminari? sutart?, jeigu investorius atsisako paslaugos po m?s? vizito, projekto paruošimo ir galutinio s?mato pateikimo, turi sumok?ti jis 700 lit. baud?.

Kitas žingsnis tai pagrindin?s priimto projekto atlikimo sutarties pasirašymas.

Investorius turi sumok?ti pirm? sumos dal?, t.y. 35%, trij? dien? nuo sutarties pasirašymo laikotarpyje. Kai suma atsiranda m?s? s?skaitoje – pradedame darb?.

Nuo tada duodame sau 2 savaites plienin?s laipt? konstrukcijos gamybai ir montažui. Po I etapo užbaigimo investorius moka kit? sumos dal? t.y. 45%.

Po II ?mokos, po penki? savai?i?, esame pasiruoš? montuoti medines laipt? dalis. Paprastai montažas priklauso nuo statybos darb? etapo. Saugiausiai yra palaukti kai visi statybos darbai bus užbaigti. Tuo metu galima naudotis laiptais d?ka laikin? išklot?.

Po medžio montažo pritvirtiname tur?kl? ir ruošiame ?stiklinimo šablonus.

Trij? savai?i? b?gyje montuojame stiklus ir investorius gali priimti m?s? darb?.  Paskutinius 20% priklausan?ios mums sumos yra mokama grynais pinigais arba pervedimo patvirtinimu darbo pri?mimo dien?.

Po darb? užbaigim? pervedame podarbin? s?mat?, jeigu pasirodyt?, kad darbo metu atsirado darb?, kuri? nenumat?me ankstesniame s?mate.

KVIE?IAME BENDRADARBIAUTI DIZAINO STUDIJAS BEI PRIVA?IUS INVESTORIUS


KAISER Schody Samono?ne Krzysztof Witaszewski obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:
SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie mi?dzynarodowej II edycja
Nr POIR.02.03.03-20-0001/18
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

zobacz wi?cej