Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)LithuanianČeština (Česká republika)

Kaip dirbame?

Pagal investoriaus pateiktas informacijas bei atsiųstus pastato vaizdus ruošiame preliminarų sąmatą. Vyksta tai nemokamai ir nėra čia projekto. Kaina pateikta preliminariniame sąmate gali pasikeisti +-15%.

Jeigu Jūs priimate preliminarų sąmatą pasirašome preliminarią sutartį, organizuojame susitikimą statybos vietoje, paimame matmenis, ruošiame projektą ir galutinį pasiūlymą. Jeigu pasirašome sutartį šis susitikimas statybos vietoje yra nemokamas.

Pagal preliminarią sutartį, jeigu investorius atsisako paslaugos po mūsų vizito, projekto paruošimo ir galutinio sąmato pateikimo, turi sumokėti jis 700 lit. baudą.

Kitas žingsnis tai pagrindinės priimto projekto atlikimo sutarties pasirašymas.

Investorius turi sumokėti pirmą sumos dalį, t.y. 35%, trijų dienų nuo sutarties pasirašymo laikotarpyje. Kai suma atsiranda mūsų sąskaitoje – pradedame darbą.

Nuo tada duodame sau 2 savaites plieninės laiptų konstrukcijos gamybai ir montažui. Po I etapo užbaigimo investorius moka kitą sumos dalį t.y. 45%.

Po II įmokos, po penkių savaičių, esame pasiruošę montuoti medines laiptų dalis. Paprastai montažas priklauso nuo statybos darbų etapo. Saugiausiai yra palaukti kai visi statybos darbai bus užbaigti. Tuo metu galima naudotis laiptais dėka laikinų išklotų.

Po medžio montažo pritvirtiname turėklą ir ruošiame įstiklinimo šablonus.

Trijų savaičių bėgyje montuojame stiklus ir investorius gali priimti mūsų darbą.  Paskutinius 20% priklausančios mums sumos yra mokama grynais pinigais arba pervedimo patvirtinimu darbo priėmimo dieną.

Po darbų užbaigimų pervedame podarbinį sąmatą, jeigu pasirodytų, kad darbo metu atsirado darbų, kurių nenumatėme ankstesniame sąmate.

KVIEČIAME BENDRADARBIAUTI DIZAINO STUDIJAS BEI PRIVAČIUS INVESTORIUS


SHOW YOURSELF – III edycja

SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU: wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracyKAISER Schody Samonośne Krzysztof Witaszewski obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:
SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja
Nr POIR.02.03.03-20-0001/18
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

zobacz więcej