Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)LithuanianČeština (Česká republika)

Jak pracujeme?

Na základě informací dodaných investorem a zaslaných půdorysů budovy připravíme předběžnou kalkulaci nákladů.  Ta je bezplatná a neobsahuje projekt. Cena uvedená v předběžné kalkulaci nákladů se může změnit o cca 15%.

Pokud odsouhlasíte předběžnou kalkulaci nákladů, uspořádáme setkání na stavbě, připravíme projekt a stanovíme cenu. Pokud podepíšeme smlouvu, tento výjezd je zdarma.

V souladu s obsahem přípravné dohody, pokud investor zruší objednávku služby po naší návštěvě, provedení projektu a stanovení ceny, je účtován poplatek ve výši 700 zlotých.

Dalším krokem je podepsání hlavní smlouvy na provedení odsouhlaseného projektu.

Investor je povinen uhradit první část částky - tj.  35% - během tří dnů od podepsání smlouvy. V okamžiku připsání prostředků na náš účet zahajujeme práci.

Od tohoto okamžiku si stanovíme 2 týdny pro výrobu a montáž ocelové konstrukce schodů. Po ukončení první etapy investor platí další část částky, tj. 45%.

V průběhu 5 týdnů od okamžiku zaplacení druhé splátky jsme připraveni montovat dřevěné obložení. Obvykle se to ale odvíjí od pokročilosti stavebních prací. Nejbezpečnější je počkat do doby, až jsou všechny práce ukončeny. V té době již lze schodiště používat díky prozatímnímu obložení.

Bezprostředně po zamontování dřeva se budeme zabývat bodovým upínáním samonosného zábradlí a připravíme šablony prosklení.

Během 3 týdnů ukončíme montáž prosklení a investor může provést přejímku prací. Posledních 20% dlužné částky je splatných hotově v den přejímky nebo skrze předložení potvrzení o převodu.

Po ukončení prácí provádíme závěrečnou kalkulaci pro případ, že se vyskytly práce, které nebylo možné předvídat na dřívější etapě stanovení ceny.

JSME OTEVŘENI SPOLUPRÁCI JAK S PROJEKTOVÝMI PRACOVNAMI, TAK SE SOUKROMÝMI INVESTORY